Proudly created with webwavecms.com

Catering dietetyczny Fit-Life mgr Klaudia Orzechowska

ul.Tarnowska 1b 

34-600 Limanowa

         

         

 

       catering.fitlife@gmail.com

 

 

 

Polub nas na Facebooku     

            

                Follow Me

Przycisk

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG CATERING DIETETYCZNY FIT-LIFE KLAUDIA ORZECHOWSKA

§1 Postanowienia
Właścicielem Catering Diety Od Orzecha oraz serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://cateringfitlife.pl/ jest Tomasz Orzechowski prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Catering Diety od Orzecha z siedzibą w Limanowa ul. Tarnowska 1b 34-600 Limanowa , NIP 6792931549, REGON:522195583,, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.


Catering Diety Od Orzechaoferuje dostawy zestawów dietetycznych posiłków pod wskazany adres.

§2 Produkty i zamówienia
Fit-Life catering oferuje następujące rodzaje produktu:

Dieta zbilansowana    1200 kcal / 1500 kcal / 1800 kcal / 2000 kcal

Dieta odchudzająca       1200 kcal / 1500 kcal / 1800 kcal / 2000 kcal

Dieta wegetariańska  1200 kcal / 1500 kcal / 1800 kcal / 2000 kcal 

Dieta wegetariańska + ryby 1200 kcal / 1500 kcal / 1800 kcal / 2000 kcal

Dieta bez laktozy 1200 kcal / 1500 kcal / 1800 kcal

Dieta Sport redukcja 1800 kcal / 2200 kcal / 2500 kcal / 3000 kcal

Dieta Sport masa 1800 kcal / 2200 kcal / 2500 kcal / 3000 kcal

Dieta office (sniadanie, obid, kolacja)  1050 kcal / 1250 kcal

Dieta office (II Sniadanie, obiad, podwieczorek) 800 kcal / 950 kcal

Dieta Indywidualna ustalana według kryteriów wspólnie ustalonych z klientem

Pełny zestaw dzienny składa się, w zależności od wybranej diety i jej kaloryczności, z trzech, czterech lub pięciu posiłków, oraz dowolnej ich konfiguracji w przypadku personalizowanej diety indywidualnej.
Catering Diety Od Orzecha zastrzega sobie prawo do rozszerzenia oferty o nowe produkty. Dodanie nowych produktów nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

Aby złożyć zamówienie należy wypełnić formularz zamówienia, dostępny na stronie https://cateringfitlife.pl/ zawierając w nim wszystkie wymagane informacje. W razie konieczności uzupełnienia informacji  Catering Diety Od Orzecha skontaktuje się telefonicznie lub drogą elektroniczną.


Przed uruchomieniem dostawy Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia.
Osoba składająca zamówienie zobowiązana jest poinformować o jakichkolwiek chorobach przewlekłych, przeciwwskazaniach żywieniowych i alergiach pokarmowych. Wszelkie informacje dotyczące obecności głównych alergenów w każdym z dań dostępne są u przedstawicielaCatering Diety Od Orzecha. Wykluczenia konkretnego składnika możliwe jest jedynie po konsultacji telefonicznej lub elektronicznej (nie wliczając diety indywidualnej). Catering dietetyczny nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania diety w przypadku nieujawnienia przez Klienta informacji dotyczących przeciwwskazań zdrowotnych oraz alergii pokarmowych.
Klient składający zamówienie potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki.
Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie przezCatering Diety Od Orzecha Tomasza Orzechowskiego danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych określa „Polityka Prywatności” będąca załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
Rezygnacja, przesunięcie terminu zamówienia, zmiana ilości, rodzaju posiłków lub rodzaju diety przez Klienta możliwa jest w przypadku poinformowania telefonicznie nr 791-15-25-25 lub drogą elektroniczną na adres catering.fitlife@gmail.com na co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą.

§3 Płatności
Złożenie zamówienia obliguje do jego opłacenia. W przypadku braku płatności Fit-Life Catering Dietetyczny ma prawo nie zrealizować zamówienia lub wstrzymać dostawy zestawów dietetycznych w dowolnym momencie realizacji zamówienia.

Opłata za usługę cateringu dietetycznego dla diet standardowych naliczana jest zgodnie z cennikiem dostępnym pod adresem https://cateringfitlife.pl/cennik Opłata za dietę indywidualną każdorazowo ustalana jest indywidualnie. Wszystkie podane ceny są cenami brutto w polskich złotych (PLN).
Płatność następuje za pośrednictwem platformy  Tpay lub przelewem bankowym za cały okres zamówienia z góry na rachunek ORZECHOWSKA KLAUDIA ANNA 34-600 LIMANOWA GRANICZNA 10A numer konta 10 8804 0000 0071 0700 3320 0002. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz numer zamówienia.
Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Dane do faktury należy przesłać w dniu zamówienia nie później jak 5h od zamówienia na adres catering.fitlife@gmail.com lub telefonicznie (sms).

§4 Dostawy
Dostawy zestawów dietetycznych odbywają się od niedzieli do piątku w godzinach 16:30 – 21:00. Szczegóły dotyczące godziny i sposobu dostawy ustalane są z przedstawicielem Fit-Life przed uruchomieniem zamówienia.
Dostawy zamówionych zestawów dietetycznych jest bezpłatna w ustalonym obszarze (o obszar prosimy zadawac pytania drogą elektroniczną). Możliwość zrealizowania zamówienia poza tym obszarem oraz ustalenie z przedstawicielem Catering Diety Od Orzecha ewentualnej opłaty następuje drogą telefoniczną.
Klient ma możliwość zmiany godziny i adresu dostawy. W tym celu powinien poinformować Catering drogą telefoniczną pod numerem 791-15-25-25 lub elektroniczną pod adresem catering.fitlife@gmail.com z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego.

CATERING nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, jak również brak możliwości dostawy ze względu na podanie przez Klienta błędnych lub niekompletnych informacji dotyczących dostawy (w tym sposobu wejścia do budynku, kodu wejściowego, możliwości pozostawienia paczki u ochrony).
W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych, nie wynikających z winy Catering Diety Od Orzecha (np. warunki atmosferyczne), utrudniających lub uniemożliwiających dostawy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu. Klientowi nie przysługuje w takim przypadku możliwość reklamacji, odszkodowania lub rekompensaty.
Catering Diety Od Orzecha nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji kradzieży paczki, która została dostarczona pod wskazany adres. Klientowi nie przysługuje w takim przypadku możliwość reklamacji, odszkodowania lub rekompensaty. Dostarczenie paczki jest każdorazowo dokumentowane wykonaniem zdjęcia lub zapisem w kamerze samochodowej.

§5 Reklamacje
Reklamacje związane ze świadczeniem usług oraz działaniem serwisu Internetowego https://cateringfitlife.pl/ mogą być składane drogą elektroniczną na adres: catering.fitlife@gmail.com lub pisemnie na adres: Catering Diety Od Orzecha Tomasz Orzechowski z siedzibą w Limanowa ul. Tarnowska 1b 34-600 Limanowa 
Catering Diety Od Orzecha catering ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§6 Odstąpienie od umowy dostaw produktu
Na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
§7 Umowne odstąpienie od umowy dostaw produktu
Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowaną dostawą.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą elektroniczną na adres: catering.fitlife@gmail.com
Catering Diety Od Orzecha catering przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny w terminie do 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.

§8 Postanowienia końcowe
W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Wszelkie treści zamieszczone na stronie serwisu internetowego https://cateringfitlife.pl/ (w tym grafiki, teksty, układ stron, logotypy, pliki audio, video, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) są wyłączną własnością Catering Diety Od Orzecha Tomasz Orzechowski i chronione są przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. 2017 nr 0 poz.880 tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ.U. 2003 nr 153 poz.1503 tekst jednolity). Nie mogą być one powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej zgody Catering Diety Od Orzecha Tomasz Orzechowski
ZAMÓW

Catering Dietetyczny Fit-Lfe

Polityka prywatności