Polityka prywatności

Twoje dane są przetwarzane w celu realizacji usługi cateringowej (diety). Każdego dnia z należytą starannością podchodzimy do realizacji Twoich zamówień, chcemy więc w sposób przejrzysty wyjaśnić, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także określić sposób kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do dyspozycji udostępniając swoje dane osobowe. Gdybyś miał wątpliwości co do tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe zawsze możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: catering.fitlife@gmail.com.

Dane osobowe to wszystkie informacje, które możemy z Tobą połączyć, choć dokładna definicja jest bardziej zawiła i możesz ją znaleźć w RODO. Chodzi jednak o takie informacje, które przynależą do Ciebie i mogą służyć Twojej identyfikacji takie jak Twoje imię, nazwisko, adres zamieszkania.

Administrator

Administratorem danych jest Tomasz Orzechowski Usługi z siedzibą w Krakowie przy ul. Nadzieja 14, 30-645 Kraków, pod numerem NIP: 679-293-15-49. W naszych strukturach nie wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, ale jeżeli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych lub chcesz skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres e-mail zamówienia.fitlife@gmail.com lub pisemnie na adres Tarnowska 1b, 34-600 Limanowa z dopiskiem Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Nasz specjalista ds. ochrony danych osobowych odpowie na wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Sposób w jaki gromadzimy dane osobowe

Twoje dane gromadzone są przez nas w trzech przypadkach:

a. kiedy składasz zamówienie na diety. Są to dane potrzebne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu; numer konta bankowego.

b. kiedy trwa realizacji zamówienia. Są to dane takie jak: rodzaj zamawianej diety, miejsca dostarczenia diety, numer telefonu podany w celach ustalenia szczegółów dostawy oraz preferencje żywieniowe.

c. w przypadku otrzymania wiadomości e-mail. Są to dane zależne od treści wiadomości - gromadzone są takie dane jak uwagi do zamówienia, reklamacje, preferencje oraz dane osobowe niezbędne do realizacji roszczenia zawartego w owej wiadomości.

Przestrzegamy przy tym podstawowej reguły: przetwarzamy tylko minimalny zakres danych potrzebny do realizacji cel, twoich danych nie wykorzystujemy w celu innym niż przez ciebie wskazany i konieczny do realizacji działań, których od nas oczekujesz.

Naszymi kluczowymi aktywami są Wasze dane, ponieważ bez nich nie możemy prowadzić naszej działalności. Zrozumiałe więc jest, że niechętnie dzielimy się z innymi Waszymi danymi osobowymi. Robimy to tylko, gdy jest to konieczne do prawidłowej realizacji waszych oczekiwań i w celu, w którym nam je powierzyliście.

Gromadzone dane i cel gromadzenia danych

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca kategorię Twoich danych osobowych oraz sposób w jaki je gromadzimy i wykorzystujemy:

Dane osobowe

Cel przetwarzania

Imię i nazwisko

weryfikacja płatności; uwagi klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail; dokonywanie zmian w zamówieniu; w dostawie

Adres e-mail

korespondencja e-mail; kontakt z klientem; rozliczanie zamówień oraz informowani o ewentualnych zmianach w zamówieniu; informowanie o aktualnych ofertach i promocjach

Adres dostawy

dostawa produktu

Numer telefonu

Informacja o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu, informowanie o aktualnych ofertach i promocjach

Podstawą prawną do przetwarzania wymienionych danych jest realizacja warunków umowy sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a Fit-Life.

Podstawa prawna

RODO to akt prawny, który reguluje kwestię przetwarzania twoich danych osobowych. Jego pełna nazwa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Czas gromadzenia danych

Dane osobowe Klienta przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne w celu realizacji usługi cateringowej (diet), oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych, takich jak prowadzenie statystyk, realnych danych biznesowych, zapotrzebowania klientów – w celu rozwoju oferty, czy funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz wywiązanie się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzygania konfliktów.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. Zgłoszenia można dokonać na wskazane powyżej adresy. Ponadto przysługuje Ci prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

Twoje dane osobowe mogę być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji warunków umowy sprzedaży. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, operatorzy płatności, firmy kurierskie lub księgowe. Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi w dowolny sposób dysponować. Jeśli będzie to konieczne do realizacji celu odbiorcami mogą być także organy państwowe, samorządowe lub sądy, doradcy prawni.

Bezpieczeństwo

Zapewniamy, że wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, pamiętaj jednak, że żaden system nie jest całkowicie bezpieczny. Robimy jednak wszystko aby udoskonalać wszelkie procedury i systemy tak aby Twoje dane były z nami bezpieczne.

Cookies

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies potocznie określane jako ciasteczka. Ciasteczka stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które służą do różnych celów, ale bezpośrednio nie identyfikują osoby użytkownika przeglądarki. Ciasteczka poza umożliwianiem łatwiejszego korzystania ze strony poprzez zapamiętywanie ustawień i preferencji użytkownika służą także do celów statystycznych i marketingowych. Ciasteczka używane na naszej stronie internetowej nie zawierają Twoich danych osobowych umożliwiających Twoją bezpośrednią identyfikację. Nasz serwis nie prowadzi także działań mających na celu pośrednią identyfikację tożsamości użytkownika. Jednakże z uwagi na potencjalną możliwość identyfikacji osoby poprzez ciasteczka wskazujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami w jaki sposób ciasteczka te przetwarzamy.

Cele wykorzystywania:

• Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktur i zawartości (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. zgoda wyrażona poprzez zaakceptowanie ustawień przeglądarki).

• Zbieranie ciasteczek potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w tym do utrzymania sesji po zalogowaniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi drogą elektroniczną).

Rodzaje ciasteczek wykorzystywane w ramach serwisu:

• „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu zakończenia sesji w przeglądarce, a następnie usuwane z pamięci urządzenia – czas przetwarzania do końca pozostawania w serwisie

• „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika – czas przetwarzania do maksymalnie 2 lat

Zgoda na działanie ciasteczek jest wyrażana dobrowolnie i możliwe jest jej odwołanie w każdym czasie. Sposób ich użytkowania może zostać zmieniony poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Zmieniając ustawienia zmieniasz zgodę co do przetwarzania ciasteczek, przy czym w przypadku ciasteczek niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu ich wyłączenie oznaczać będzie brak możliwości korzystania z usług serwisu.

Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba że okaże się to niezbędne do realizacji w/w celu lub gdy ciasteczka są ciasteczkami stron trzecich. Jeśli będzie to konieczne do realizacji celu odbiorcami mogą być w szczególności organy państwowe, samorządowe lub sądy, doradcy prawni, operatorzy pocztowi (w przypadku wysyłki korespondencji), dostawcy usług informatycznych oraz oprogramowania (przechowywanie danych w oprogramowaniu, wysyłka korespondencji e-mail), a także podmioty, którymi Administrator posługuje się przy świadczeniu usług cateringowych.

Zmiany w polityce prywatności

Okresowo mogą zostać wprowadzane zmiany w zapisie Polityki Prywatności W przypadku wprowadzenia zmian istotnych będziemy Cię o nich informować przesyłając wiadomość e-mail oraz umieszczając w widocznym miejscu na stronie internetowej cateringu z odpowiednim wyprzedzeniem.